EDUCAȚIE

 • 10 preșcolari (copii) înscriși
 • 70 școlari/elevi(copii/tineri)înscriși
 • 10 formulare grup țintă preșcolari (copii) completate
 • 70 de formulare grup țintă școlari/elevi(copii/tineri) completate
 • 80 de dosare grup țintă (preșcolari+școlari/elevi) ce vor conține: rapoarte de progres (pe toți anii preșcolari și/sau școlari prinși în proeict) * rapoarte de mediere conflicte (unde este cazul) * fișe informative actualizate * recomandări/sugestii personalizate din partea experților implicați în activitatea “Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație

FORMARE PROFESIONALĂ

 • 370 de persoane (șomeri de scurtă durată, șomeri de lungă durată, persoane inactive, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, etc) ce beneficiază de formare prin instruiri antreprenoriale în sistem non-formal
 • 370 de diplome de participare puse la dispoziție de solicitant

OCUPARE

 • 370 de persoane (șomeri de scurtă durată, șomeri de lungă durată, persoane inactive, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, etc) ce beneficiază de formare prin instruiri antreprenoriale în sistem non-formal
 • 370 persoane (șomeri de scurtă durată, șomeri de lungă durată, persoane inactive, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, etc) grup țintă trecute prin sesiuni de informare și consiliere profesioanlă
 • 32 ore/persoană din grup țintă de informare și consiliere profesională
 • 370 de dosare grup țintă privind parcursul acestora în cadrul sesiunilor de consiliere (profil, informații generale, recomandări etc)
 • 370 de persoane (șomeri de scurtă durată, șomeri de lungă durată, persoane inactive, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, etc) cu un grad ridicat de angajabilitate
 • 370 de persoane (șomeri de scurtă durată, șomeri de lungă durată, persoane inactive, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, etc) ce au trecut prin formare profesională – calificare 360 ore și dobândire competențe TIC
 • cel puțin 350 de persoane (șomeri de scurtă durată, șomeri de lungă durată, persoane inactive, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, etc) ce dobândesc o calificare la sfârșitul calității de participant din care cel puțin 92 vor fi romi
 • 370 de dosare de formare profesională și competențe TIC
 • 370 de persoane (șomeri de scurtă durată, șomeri de lungă durată, persoane inactive, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, etc) mediate
 • cel puțin 108 persoane care la încetarea calității de participant în proiect, vor avea un loc de muncă sau vor desfășura o activitate independentă, din care 29 vor fi romi
 • Crearea a 30 de locuri de muncă prin subvenționarea angajatorilor
 • 370 de dosare mediere complete
 • 370 de persoane (șomeri de scurtă durată, șomeri de lungă durată, persoane inactive, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, etc) ce participă la sesiuni, din care 97 vor fi romi
 • 370 de persoane (șomeri de scurtă durată, șomeri de lungă durată, persoane inactive, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, etc) ce beneficiează de o creștere a șansei de angajare, din care 97 vor fi romi
 • Aducerea a cel puțin 5 angajatori din regiune

ANTREPRENORIAT

 • Realizarea metodologiei de concurs
 • Organizarea unui concurs de afaceri
 • Selectarea a 12 afaceri câștigătoare
 • Cel puțin 50% din participanții la activitățile de antreprenoriat vor realiza un plan de afaceri
 • Înființarea a 12 afaceri
 • Sprijin pentru 12 antreprenori din grupul țintă
 • Subvenționarea a 12 afaceri
 • Support post înființare pentru 12 afaceri
 • 12 afaceri implementate cu success

CONDIȚII DE LOCUIT

 • 102 gospodării vor beneficia de servicii DDD/curățenie și igienizare
 • 30 de gospodării vor beneficia de reparații acoperiș și reparații/renovare interior + exterior
 • 20 de gospodării vor beneficia de reparații/renovare interior + exterior
 • 10 gospodării vor beneficia de Kit panouri solare cu boiler
 • 50 de gospodării vor beneficia de electrocasnice primare (masină de spălat rufe sau frigider)
 • 20 de gospodării ce vor beneficia de reglementarea de acte

ASISTENȚĂ JURIDICĂ

 • Vor fi realizate 20 dosare pentru servicii de asistență juridică

SERVICII SOCIALE / SOCIO-MEDICALE ȘI MEDICALE

 • Vor fi realizate 20 dosare pentru servicii de asistență juridică
 • O clasă de preșcolari (copii) dotată
 • 10 seturi de mobilier pentru preșcolari(copii) (inclusiv mobilier suport pentru supraveghetori)
 • 10 subvenții anuale constând în îmbrăcăminte/încălțăminte și materiale educative
 • 10 subvenții financiare anuale în toți cei 3 ani ca măsuri de sprijin pentru familie
 • 34 de luni de sesiuni de consiliere parentală și dezvoltarea abilităților de viață a copiilor
 • 10 fișe complete ale copiilor
 • 10 fișe complete ale familiilor copiilor (situație existentă, disponibilitate, puncte forte, puncte slabe, recomandări, concluzii etc)
 • Participarea a 70 școlari (elevi) în cadrul competiției
 • 2 excursii culturale de 3 zile
 • 36 luni de sesiuni de consiliere parentală și dezvoltarea abilităților de viață a școlarilor(elevilor)
 • 70 Fișe complete a școlarilor(elevilor)
 • 70 Fișe complete a familiilor școlarilor(elevilor) (situație existentă, disponibilitate, puncte forte, puncte slabe, recomandări, concluzii etc)
 • 552 de persoane înscrise pentru servicii medicale
 • 552 de persoane ce vor beneficia de servicii medicale primare și un pachet cu medicamente anual
 • 552 de persoane ce vor beneficia de servicii medicale stomatologice

COMBATEREA DISCRIMINĂRII ȘI PROMOVAREA MULTICULTURALITĂȚII

 • 370 de persoane (șomeri de scurtă durată, șomeri de lungă durată, persoane inactive, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, etc) ce vor beneficia de aceste sesiuni din care 97 vor fi romi
 • 97 de persoane de etnie romă ce beneficiază de o capacitate de integrare socială , la locul de muncă, sporita
 • 552 de persoane din grupul țintă participante la eveniment
 • 552 de broșuri distribuite legate de tema evenimentului