OBIECTIVUL GENERAL

Obiectivul general al proiectului este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată din Satul Ghimpați, Comuna Ghimpați, Judetul Giurgiu, în care există populație aparținând minorității rrome, prin dezvoltarea și implementarea de măsuri integrate cu caracter activ, preventiv, inovativ și flexibil, în domeniul educației, ocupării forței de muncă (inclusiv antreprenoriat), dezvoltării și furnizării de servicii medicale, îmbunătățirii condițiilor de locuit, acordării asistenței juridice pentru reglementarea actelor și combaterii discriminării și promovării multiculturalismului, pentru cel puțin 552 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială.

OBIECTIVE SPECIFICE

O.S 1

Creșterea accesului și participării la educația timpurie pentru 10 preșcolari aflati în risc de sărăcie și excluziune socială din GT din comunitatea marginalizată, prin acordarea diferitelor sprijine financiare și materiale și prin dezvoltarea și implementarea unui program de educație și consiliere parentală și reducerea părăsirii timpurii a școlii pentru 70 de elevii aflați în risc de sărăcie și excluziune socială din învățământul primar și secundar din GT din comunitatea marginalizată, prin acordarea diferitelor sprijine financiare și materiale și prin facilitarea accesului la activități de dezvoltare a competențelor școlare în diferite discipline, la activități extra-curriculare pentru promovarea desegregării din învățământul primar și secundar,prin dobândirea de competențe civice și sociale, la activități de promovare a regulilor de igienă precum și a unui stil de viață sănătos prin sport și alimentație sănătoasă, la competiții sportive, la un program de educație și consiliere parentală și dezvoltare a abilităților de viață a copiilor și la activități de culturalizare și excursii tematice

O.S 2

Creșterea șanselor de ocupare pentru 370 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din GT din comunitatea marginalizată, prin facilitarea accesului la măsuri de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă (evaluare vocațională, psihoaptitudinală, consiliere pentru autocunoaștere și dezvoltare personală, formare profesională, mediere și plasare pe piața muncii, sesiuni de facilitare a intâlnirilor dintre potențiali angajați și angajatori, sesiuni pentru combaterea discriminării pe piața muncii).â

O.S 3

Susținerea antreprenoriatului și facilitarea ocupării pe cont propriu pentru 370 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din GT din comunitatea marginalizată, prin facilitarea accesului acestora la activități de instruire antreprenorială, organizarea unui concurs de afaceri, acordarea de sprijin persoanelor din GT pentru înființarea de afaceri sub forma unor servicii adaptate la tipologia afacerii, finanțarea a 12 afaceri și acordarea de sprijin post-înființare al afacerilor.

O.S 4

Facilitatea accesului a 552 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din GT din comunitatea marginalizată, la serviciile medicale (servicii de medicină primară și servicii stomatologice).

O.S 5

Creșterea gradului de îmbunătățire a condițiilor de locuit pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din GT din cadrul a 102 gospodării din comunitatea marginalizată.

O.S 6

Facilitarea accesului la asistență juridică de specialitate necesară pentru reglementarea juridică a actelor pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din GT din cadrul a 20 de gospodării din comunitatea marginalizată.

O.S 7

Combaterea nivelului de discriminare și segregare si creșterea gradului de promovare a multiculturalismului prin metode integrate de inovare socială, pentru 552 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din GT și indirect pentru alte 948 persoane din comunitatea marginalizată și din Satul Ghimpați.