Criteriile de eligibilitate pentru persoanele din grupul țintă


 • Au domiciliul/locuiesc în comunitatea marginalizată din Satul Ghimpaţi, Comună Ghimpaţi, Judeţul Giurgiu, Regiunea Sud-Muntenia, vizată de intervenție

 • Sunt în risc de sărăcie și excluziune socială, prin încadrarea într-una din categoriile:

  • A) în risc de sărăcie: sunt acele persoane care au un venit disponibil echivalat situat sub pragul riscului de sărăcie, care este stabilit la 60% din mediana veniturilor disponibile în totalul populației;

  • B) se confruntă cu o deprivare materială severă: sunt acele persoane care nu îşi pot permite cel puţin 4 din cele 9 elemente de deprivare:

   • să plătească chiria sau facturile la utilități;

   • să asigure încălzirea adecvată a locuinței;

   • să facă față unor cheltuieli neprevăzute;

   • să mănânce carne, pește sau un echivalent proteic în fiecare zi;

   • o săptămână de vacanță departe de casă;

   • un autoturism;

   • o mașină de spălat;

   • un TV color;

   • un telefon

  • C) trăiesc în gospodării cu o intensitate foarte redusă a muncii țintă: sunt acele persoane cu vârsta cuprinsă între 0-59 ani care locuiesc în gospodării în care adulții (cu vârsta între 18-59 ani) au lucrat în anul anterior la mai puțin de 20% din potențialul lor total.

 • Să aibe disponibilitatea de participare la măsurile şi activităţile proiectului;

 • · Nu beneficiază de finanţare / dubla finanţare prin alte proiecte finanţate prin POCU 4.1 şi/sau prin POCU 4.2, în momentul înscrierii;

 • Să completeze și să semneze angajamentul de disponibilitate față de activitățile proiectului.

NB: * cel puţin 145 persoane (26,26%) vor fi persoane rome.

NB: * pentru criteriul A, se vor lua în considerare persoanele care beneficiază de alocaţiile de susţinere/ajutoarele sociale acordate din bugetul local şi/sau naţional (sub pragul de sărăcie absolută) – ISR (Indicatorul social de referinţă), precum şi persoanele care au venitul sub pragul de 500 lei/persoană (valoarea curentă din anul 2018 a Indicatorului social de referinţă) (adulţi, copii de familiile acestora, vârstnici, etc.).

Criteriile de departajare pentru persoanele din grupul țintă

 • În cazul celor 10 preşcolari şi a celor 70 şcolari, se vor avea în vedere criterii de departajare precum: gradul ridicat de absenteism, performanţele slabe şcolare (note mici), posibilităţile reduse ale acestora pt achiziţionarea de manuale/culegeri, etc;

 • În cazul celor 370 de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, (şomeri de scurtă durată, şomeri de lungă durată, persoane inactive, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, etc), se vor avea în vedere criterii de departajare precum: receptivitatea la primirea informaţiilor, gradul de interes asupra inserării pe piaţa muncii / modele de cariere / modele de succes, punctaj obţinut în urma unui chestionar pt identificarea potenţialului de angajare;

 • În cazul celor 102 persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială (copii, tineri, adulţi, părinţi, persoane cu dizabilităţi, persoane vârstnice, reprezentanţi din familii monoparentale, mame singure cu copii, etc , din care cel puţin 6 persoane cu dizabilităţi şi cel puţin 44 persoane vârstnice), se vor avea în vedere criterii de departajare precum: gradul ridicat de sărăcie, condiţiile precare de locuire, etc.;

 • Sunt interesați de dezvoltarea profesională / modele de cariere / modele de succes, etc;

 • Punctaj obținut în urma completării unui chestionar pentru identificarea potențialului de dezvoltare educaţionala / profesională şi antreprenorială;

 • Criteriul de: „primul venit - primul servit”

Dosarul de înscriere a persoanelor în grupul țintă

 • Scrisoare de intenție (original) (Anexa 1);

 • Chestionar pentru identificarea potențialului de dezvoltare educaţionala / profesională şi antreprenorială (original) (Anexa 2);

 • Angajament de disponibilitate față de activitățile proiectului (original) (Anexa 3);

 • Angajament de respectare a cerințelor proiectului (original) (Anexa 4);

 • Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări (original) (Anexa 5) ;

 • Acord de utilizare a datelor personale (original) (Anexa 6);

 • Declarație pe proprie răspundere privind apartenența la etnie (original) – (Anexa 7);

 • Formular de înregistrare grup țintă (original) – (Anexa 8);

 • Declarație pe proprie răspundere privind apartenența la categoriile eligibile de grup țintă (original) – (Anexa 9);

 • Declarație pe proprie răspundere privind apartenența la subcategoriile eligibile de grup țintă (original) – (Anexa 10)

 • Documente justificative pentru apartenența la categoriile eligibile de grup țintă:

  • BI/CI (copie conform cu originalul);

  • Certificatul de naștere (copie conform cu originalul);

  • Certificatul de căsătorie, acolo unde este cazul (copie conform cu originalul);

  • Diplome de studiu (copie conform cu originalul);

  • Alte documente justificative, acolo unde este cazul şi în cazul în care acestea există:

   • Adeverința eliberată de AJOFM/ANOFM pentru şomerii înregistraţi, acolo unde este cazul şi dacă există (original);

   • Adeverinţa eliberată de Şcoală Gimnaziala nr. 1 Ghimpaţi, pentru dovedirea înregistrării presolarilor şi/sau a elevilor în cadrul sistemului de învăţământ, acolo unde este cazul şi dacă există (original);

   • Adeverinţa eliberată de Primăria Comunei Ghimpaţi sau orice altă instituţie relevantă, pentru dovedirea beneficierii de ajutor de şomaj / alocaţie de susţinere, acolo unde este cazul şi dacă există (original);

   • Alte documente, acolo unde este cazul și dacă există (original);