Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată din Satul Ghimpați, Comună Ghimpați, Județul Giurgiu, în care există populație aparținând minorității rome, prin dezvoltarea și implementarea de măsuri integrate cu caracter activ, preventiv, inovativ și flexibil, în domeniul educației, ocupării forței de muncă (inclusiv antreprenoriat), dezvoltării și furnizării de servicii medicale, îmbunătățirii condițiilor de locuit, acordării asistenței juridice pentru reglementarea actelor și combaterii discriminării și promovării multiculturalismului, pentru cel puțin 552 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială.