Grupul ţintă al proiectului este alcătuit din 552 de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, din comunitatea marginalizată din Satul Ghimpaţi, Comună Ghimpaţi, Judeţul Giurgiu, regiunea Sud-Muntenia, în care exista populaţie aparţinând minorităţii rome, care vor beneficia de servicii/măsuri integrate.

370

Persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială (şomeri de scurtă durată, şomeri de lungă durată, pers inactive, pers aflate în căutarea unui loc de muncă, etc)

70

Elevi(şcolari) din învăţământul primar şi secundar

10

Preşcolari (copii) din învăţământul preşcolar

102

Persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială (copii, tineri, adulţi, părinţi, persoane cu dizabilităţi, persoane vârstnice, reprezentanţi din familii monoparentale mame singure cu copii, etc).