BIO ROMÂNIA - SOLICITANT
Solicitantul are atribuții și va fi implicat în managementul și coordonarea proiectului,realizarea analizei la nivelul comunității,în activități de inscriere și monitorizarea grupului țintă,în domeniul ocupării forței de muncă(prin implicarea în activități generale de sprijin pentru acces pe piața munci și la activități de susținere a antreprenoriatului și facilitarea ocupări pe cont propriu,dar și în subactivități aferente),în domeni care sprijină dezvoltarea și furnizarea de servicii medicale,în domeniu activităților de asistență juridic pentru reglementarea actelor,în domeniu de combaterea discriminări și promovarea multiculturalismului,în activități de informare și publicitatea PR

Solicitantul are atribuții și va fi implicat în managementul și coordonarea proiectului,realizarea analizei la nivelul comunității,în activități de inscriere și monitorizarea grupului țintă,în domeniul ocupării forței de muncă(prin implicarea în activități generale de sprijin pentru acces pe piața munci și la activități de susținere a antreprenoriatului și facilitarea ocupări pe cont propriu,dar și în subactivități aferente),în domeni care sprijină dezvoltarea și furnizarea de servicii medicale,în domeniu activităților de asistență juridic pentru reglementarea actelor,în domeniu de combaterea discriminări și promovarea multiculturalismului,în activități de informare și publicitatea PR

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GHIMPAȚI - PARTENER 1
Partenerul are atribuții și va fi implicat în coordonarea și implementarea activității aferentă domeniului de educație, în activitatea de înscriere și monitorizare a GT și în desfășurarea activităților din domeniul educației (prin implicarea în activitatea generală de sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație, dar și la subactivitățile aferente acesteia), contribuind la indicatorii asumați prin cadrul prezentului proiect

Partenerul are atribuții și va fi implicat în coordonarea și implementarea activității aferentă domeniului de educație, în activitatea de înscriere și monitorizare a GT și în desfășurarea activităților din domeniul educației (prin implicarea în activitatea generală de sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație, dar și la subactivitățile aferente acesteia), contribuind la indicatorii asumați prin cadrul prezentului proiect

PRIMĂRIA COMUNEI GHIMPAȚI - PARTENER 2
Partenerul are atribuții și va fi implicat în prezentul proiect, având responsabilitatea coordonării și implementării activității aferentă domeniului de îmbunătățire a condițiilor de locuire, în activitatea de înscriere,monitorizare și asistență GT pentru această activitate și în domeniul îmbunătățirii condițiilor de locuit (prin implicarea în activitatea generală de îmbunătățire a condițiilor de locuit, și în subactivitățile aferente), contribuind la indicatorii asumați prin cadrul prezentului proiect.

Partenerul are atribuții și va fi implicat în prezentul proiect, având responsabilitatea coordonării și implementării activității aferentă domeniului de îmbunătățire a condițiilor de locuire, în activitatea de înscriere,monitorizare și asistență GT pentru această activitate și în domeniul îmbunătățirii condițiilor de locuit (prin implicarea în activitatea generală de îmbunătățire a condițiilor de locuit, și în subactivitățile aferente), contribuind la indicatorii asumați prin cadrul prezentului proiect.

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ - PARTENER 3
Partenerul va avea atributți în domeniul ocupării forței de muncă prin participarea la activitatea generală de Sprijin pentru accesul pe piața muncii. De asemenea, partenerul va fi direct implicat în cadrul sub-activității de măsuri de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă, în activitățile de formare profesională continuă autorizate, prin organizarea și desfășurarea  cursurilor de calificare și a cursurilor de competențe TIC pentru persoanele din grupul țintă, având atribuții în domeniul formării profesionale, contribuind la indicatorii asumați prin cadrul prezentului proiect.

Partenerul va avea atributți în domeniul ocupării forței de muncă prin participarea la activitatea generală de Sprijin pentru accesul pe piața muncii. De asemenea, partenerul va fi direct implicat în cadrul sub-activității de măsuri de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă, în activitățile de formare profesională continuă autorizate, prin organizarea și desfășurarea cursurilor de calificare și a cursurilor de competențe TIC pentru persoanele din grupul țintă, având atribuții în domeniul formării profesionale, contribuind la indicatorii asumați prin cadrul prezentului proiect.