EDUCAȚIE

A.5 SUSȚINEREA ANTREPRENORIATULUI ÎN CADRUL COMUNITĂȚII ȘI FACILITAREA OCUPĂRII PE CONT PROPRIU

 • A.5.4 Desfășurarea activităților de instruire antreprenorială

 • A.3.1 Activități de concepere / dezvoltare organizare și planificare a programei extracurriculare

 • A.3.2 Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație timpurie

 • A.3.3 Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație timpurie

 • A.3.4 Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație timpurie prin dezvoltarea și implementarea unui program de educație și consiliere parentală

 • A.3.5 Sprijin pentru reducerea părăsirii timpurie a școlii

 • A.3.9 Sprijin pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii prin dezvoltarea și implementarea unui program de educație și consiliere parentală și dezvoltarea abilităților de viață a copiilor

 • A.3.10 Sprijin pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii prin activități de culturalizare și excursii tematice

FORMARE PROFESIONALĂ

A.5 SUSȚINEREA ANTREPRENORIATULUI ÎN CADRUL COMUNITĂȚII ȘI FACILITAREA OCUPĂRII PE CONT PROPRIU

 • A.5.4 Desfășurarea activităților de instruire antreprenorială

OCUPARE

A.4 SPRIJIN PENTRU ACCESUL PE PIAȚA MUNCII

 • A.4.1 Înscriere și monitorizare grup țintă

 • A.4.2 Măsuri de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă – evaluarean inițială vocațională și psiho-aptitudinală și consiliere pentru autocunoaștere și dezvoltare personală

 • A.4.3 Măsuri de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă – formare profesională

 • A.4.4 Măsuri de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă – mediere și plasare pe piața muncii

 • A.4.5 Măsuri de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă – sesiuni de facilitare a întâlnirilor dintre potențiali angajați și angajatori

 • A.4.6 Sesiuni de combatere a discriminării pe piața muncii pentru creșterea gradului de angajabilitate a grupului țintă de etnie romă.

ANTREPRENORIAT

A.5 SUSȚINEREA ANTREPRENORIATULUI ÎN CADRUL COMUNITĂȚII ȘI FACILITAREA OCUPĂRII PE CONT PROPRIUA.7 ACTIVITĂȚI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A CONDIȚILOR DE LOCUIT

 • .A5.1 Realizarea metodologiei pentru subvenționarea afacerilor, instriri antreprenoriale și sprijin pentru înfințarea și implementarea afaceri

 • A.5.2 Înscrierea și pregătirea grupului țintă pentru activitățile de antreprenoriat

 • A.5.3 Identificarea potențialuolui antrprenorial a grupului țintă înscris

 • A.5.5 Desfășurarea concursului de afaceri

 • A.5.6 Acordarea de sprijin persoanelor din grupul țintă pentru înființarea de afaceri sub forma unor servicii adaptate la tipologia afacerii

 • A.5.7 Acordarea de subvenții (microgranturi) pentru înființarea de noi afaceri

 • A.5.8 Acordarea de sprijin post-înființare al afacerilor

CONDIȚII DE LOCUIT

A.7 ACTIVITĂȚI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A CONDIȚILOR DE LOCUIT

 • A.7.1 Informare înscriere și asistență pentru grupul țintă privind încadrarea serviciilor de locuire precum și actualizarea nevoilor concrete privind reducerea pericolului de locuire precară

 • A.7.2 Pregătirea implementarea și monitorizarea lucrărilor de îmbunătățire a condiților de locuit

ASISTENȚĂ JURIDICĂ

A.8 ACTIVITĂȚI DE ASISTENȚĂ JURIDICĂ PENTRU REGLEMENTĂRI ACTE

 • A.8.1 Informare, înscriere și asistență pentru grupul țintă privind încadrarea în cadrul serviciilor de asistență juridică

 • A.8.2 Pregătirea, implementarea și monitorizarea activității de asistență juridică privind reglementarea actelor grupului țintă

SERVICII SOCIALE / SOCIO-MEDICALE ȘI MEDICALE

A.3 SPRIJIN PENTRU CREȘTEREA ACCESULUI ȘI PARTICIPĂRII LA EDUCAȚIE

 • A.3.6 activități extra-curriculare pentru promovarea desegregării din învățământul primar și secundar prin dobândirea de competențe civice și sociale

 • A.3.7 Activități de promovare a regulilor de igienă precum și a unui stil de viață sănătos prin sport și alimentație sănătoasă

 • A.3.8 Organizarea de competiții sportive pentru școlari

A.6 SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII FURNIZĂRII DE SERVICII MEDICALE LA NIVELUL COMUNITĂȚII MARGINALIZATE

 • A.6.1 Informarea, înscrierea și asistența grupului țintă pentru încadrarea nevoilor medicale precum și monitorizarea derulării contractului de achiziții

 • A.6.2 Furnizarea serviciilor medicale (medicină primară și stomatologie) ca parte din serviciile integrate furnizate la nivel de comunitate

COMBATEREA DISCRIMINĂRII ȘI PROMOVAREA MULTICULTURALITĂȚII

A.9 COMBATEREA DISCRIMINĂRII ȘI PROMOVAREA MULTICULTURASMULUI

 • A.9.1 Organizarea de campanii de informare și conștientizare asupra nediscriminării, egalității de șanse, egalității între bărbat și femeie și integrării în societate a minorităților și combaterea segregării cu accent pe romi

 • A.9.2 Organizarea de campanii privind implicarea activă în soluționarea problemelor comunității, dezvoltarea comportamentului pro-activ(inclusiv protecția mediului)

 • A.9.3 Ffacilitarea acțiunilor de identificare și consolidare de parteneriate prin organizarea unor mese rotunde privind facilitarea combaterii discriminării și a incluziunii în societate a celor marginalizați, prin dezvoltarea parteneriatelor pe termen lung

 • A.9.4 Campanii de informare și conștientizare prin evenimente de promovare a multiculturalismului (promovarea diversității comunității roma: romi căldărari, romi ursari, romi rudari)