Obiectivul general al proiectului este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată din Satul Ghimpați, Comuna Ghimpați, Judetul Giurgiu,
Citește mai mult
Activitățile desfășurate în proiect sunt legate de: EDUCAȚIE, FORMARE PROFESIONALĂ, OCUPARE, ANTREPRENORIAT, CONDIȚII DE LOCUIT, ASISTENȚĂ JURIDICĂ, SERVICII SOCIALE / SOCIO-MEDICALE, COMBATEREA DISCRIMINĂRII ȘI PROMOVAREA MULTICULTURALISMULUI.
Citește mai mult
Rezultatele obținute în proiect sunt legate de: EDUCAȚIE, FORMARE PROFESIONALĂ, OCUPARE, ANTREPRENORIAT, CONDIȚII DE LOCUIT, ASISTENȚĂ JURIDICĂ, SERVICII SOCIALE / SOCIO-MEDICALE, COMBATEREA DISCRIMINĂRII ȘI PROMOVAREA MULTICULTURALISMULUI.
Citește mai mult

Informații despre proiect

Titlu proiect

Reducerea sărăciei din comunitatea marginalizată a satului Ghimpați prin soluții integrate și orientate pe nevoile specifice a acestora inclusiv combaterea discriminării și promovarea multiculturalismului – Împreuna pentru viitor! - Cod MySMIS: 114683

Axa Prioritară:

Incluziunea socială şi combaterea sărăciei

Valoarea totală a proiectului este de

15.607.115,07 RON

Valoarea alocării financiare nerambursabile de 15.607.115,07 lei, din care:

FSE – 13.266.047,81 RON, Bugetul național – 2.158.089,99 RON

Durata de realizare:

04.2018 – 03.2021 (36 luni)

Cod MySMIS

114683

552

Persoane aflate in risc de saracie

12

Noi afaceri înființate

350

Persoane beneficiare de măsuri de ocupare

370

Persoane care beneficiaza de masuri de ocupare profesionala

NOUTĂȚI

Lista finală a proiectelor selectate spre finanțare – 07.01.2021

 Lista finală a proiectelor selectate spre finanțare - 07.01.2021

Lista intermediară a proiectelor selectate spre finanțare – 04.01.2021

 Lista intermediară a proiectelor selectate spre finanțare - 04.01.2021

Lista cu programările la interviul direct cu antreprenorii candidați din data de 04.01.2021

 Lista cu programările la interviul direct cu antreprenorii candidați din data de 04.01.2021

CONCURS PLANURI DE AFACERI – 04.12.2020

În perioada Decembrie 2020 - Ianuarie 2020 va avea loc concursul de planuri de afaceri în cadrul proiectului „Reducerea sărăciei […]

ANUNȚ lNVlTAȚlE DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZIȚIA DE SERVTCIl CATERING – 27.05.2019

Autoritate contractanta : ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. I GHIMPAȚI cu sediut în Ghimpați, str. Aleea Parcului, nr. 2, județul Giurgiu, cod […]

ANUNȚ lNVlTAȚlE DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZIȚIA DE SERVTCIl CATERING – 13.05.2019

Autoritate contractanta : ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. I GHIMPAȚI cu sediut în Ghimpați, str. Aleea Parcului, nr. 2, județul Giurgiu, cod […]

SOLICITANT

PARTENERI